اترک در (نمایندگی تیغه آکرول )


5997

ریموت بلوتوثی طرح آزرا

محبوبیت :
تماس بگیرید 02155449401خام کردن ریموت بلوتوثیابتدا دکمه A و B ریموت بلوتوثی را نگه دارید تا چراغ آن چشمک بزند و خاموش شود. سپس بدون اینکه دکمه A را رها کنید دکمه B را سه بار قطع و وصل کنید تا چراغ ریموت مجددا چشمک بزند و خاموش شود. برای خام کردن برخی از مدل ها فقط باید دکمه A و B را چند ثانیه نگه دارید. زمانیکه ریموت کنترل بلوتوثی خام می شود با فشردن دکمه ها چراغ آن یا اصلا روشن نمی شود و یا به صورت لحظه ای چشمک می زند.کپی کردن ریموت بلوتوثیریموت بلوتوثی جدید و ریموت قبلی را به هم بچسبانید. دکمه A هر دو را هم زمان نگه دارید تا چراغ ریموت بلوتوثی چشمک زن و سپس ثابت شود. در این حالت دکمه A کپی می شود و اگر این دکمه را فشار دهید چراغ ریموت روشن می شود. همین کار را برای سایر دکمه ها تکرار کنید. اگر یکی از دکمه ها به درستی کپی نشد باید ریموت را خام کنید و دوباره همه دکمه ها را کپی کنید

نظر خود را در رابطه با این کالا به اشتراک بگذارید
مرتبط با این محصول
جستجو تماس
چت ورود